SRP.RO

Somnologie si Ventilatilatie Noninvaziva

Concurs de intrare la Programul de studii complementare pentru atestat în Somnologie

Vă informăm că în acest an se va desfășura a șasea ediție a concursului de intrare la Programul de studii complementare pentru atestat în Somnologie!

Pregătirea teoretică și practică pentru obținerea atestatului de studii complementare în ”Managementul general al tulburărilor respiratorii din timpul somnului”, cu structură modulară, va fi organizată în fiecare an, iar concursul de intrare la acest program de studii complementare va fi organizat în funcție de numărul de locuri ramase disponibile.

În conformitatea cu prevederile legislative, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare, numărul de locuri este stabilit în funcție de capacitatea centrelor de pregătire de a prelua cursanți, capacitate dependentă de numărul total de lectori, de dotarea laboratoarelor și de posibilitatea acestora de a asigura o pregătire cu durata de 7 luni și jumătate.

Asocierea Competență Somnologie – SRP / SSVNI este întâmplătoare (gândită pentru a reduce cheltuielile de deplasare a candidaților). Responsabilitatea Competenței revine celor nominalizați prin ordinul ministerului sănătății nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare (responsabilul național și lectorii acreditați).

Examenul se va desfășura în data de 30 iunie 2017, ora 11:00, la București, Hotel Crowne Plaza, București.

Examenul va consta într-o probă scrisă sub forma a 50 de grile cu răspuns unic din tematica somnologie (Grila din Respiratory Sleep Medicine, ERS Handbook 2012, pag 13-199).

Înscrierile se fac în perioada 15 mai -15 iunie 2017.

Numărul maxim de candidați care pot fi acceptați la concursul de intrare în competență este de 55 de candidați cu dosare în regulă, în ordinea înscrierii.

Numărul de locuri pentru cei admiși la pregătirea din cadrul competenței, în urma acceptării dosarului și a promovării examenului, va fi de 40. Participanții la competență vor selectați în funcție de punctajul obținut la examen, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Nota de promovare a examenului este 5,00. Candidații cu nota obținută la exament peste 5,00, dar care nu se numără între primii 40 admiși la pregătirea din cadrul competenței în perioada 2017-2018, se pot înscrie la pregătirea din cadrul Competenței de Somnologie organizată în perioada octombrie 2017- mai 2018.

Taxa de înscriere: 200 RON.
Taxa se va achita ulterior acceptării dosarului de către comitet.
Taxa se achită prin virament bancar sau prin depunere de numerar în contul Societăţii Române de Pneumologie RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD GSG, Sucursala Brătianu, CUI 4433929, cu menţiunea „Taxa concurs de intrare în Competență Somnologie/ Nume Prenume”, sau se achită la Secretariatul SRP.

Modalitatea de înscriere la concurs
Înscrierea la concurs se va face la secretariatul Societății Române de Pneumologie, direct (între orele 8.00-16.00) sau prin e-mail (la adresa office@srp.ro) şi va consta în depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

  • formular de înscriere la concursul de intrare în competența somnologie completat - original/ scanat în format PDF
  • 2 diplome de participare la cursuri de somnologie internaționale (ESRS, ERS, ATS, CHEST) sau naționale, organizate sub egida SRP - copii/ scanate în format PDF

Condiții de înscriere
La competența 2017-2018 se pot înscrie doar medicii specialişti sau primari care au lucrat în centrele de somnologie/ cu pregătire anterioară în domeniul Somnologiei:

  • la Programul de studii complementare pentru atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie (M1) se pot înscrie medici din următoarele specialități: medicină de familie, cardiologie, medicină internă, medicina muncii, neurologie, neurologie pediatrică, pneumologie, psihiatrie, pediatrie, ORL;
  •  la Programul de studii complementare pentru atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie polisomnografie și titrare CPAP/BiPAP (M2) se pot înscrie medici din următoarele specialități: cardiologie, medicină internă, medicina muncii, neurologie, neurologie pediatrică, pneumologie, psihiatrie, pediatrie, ORL.

Recomandăm participarea unui singur medic dintr-o unitate medicală.
Înscrierea celor care au promovat examenul la pregătirea din cadrul Competenței de Somnologie se va face în limita locurilor disponibile, în funcție de nota de promovare a examenului.

Rezultatele selecţiei
Membrii comitetului vor analiza dosarele primite, iar confirmările de acceptare a participării la concurs vor fi transmise după data de 22 iunie 2017. Lista finală a candidaţilor admişi va fi postată pe pagina de internet www.srp.ro.

Date de retinut:

  • Data limită de înscriere: 15 iunie 2017
  • Evaluare dosare: 16- 21 iunie 2017
  • Primirea rezultatelor evaluării: 22 iunie 2017
  • Achitarea taxei de concurs: 23-29 iunie 2017
  • Susținerea examenului: 30 iunie 2017 Hotel Crowne Plaza, București

Competența în Somnologie 2017-2018

Competența se va desfășura pe structura modulară stabilită conform Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin Nr. 120 din 15 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial NR. 179 din 14 martie 2011, OMS nr. 959/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 626/2014).

La o data ce va fi stabilită ulterior (nu înainte de 1 octombrie 2017) va demara pregătirea teoretică și practică privind obținerea atestatului de studii complementare cu structura modulară “Managementul general al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie” (42.1 conform publicației din Monitorul Oficial) cu durata de 20 de ore de predare și 4 de săptămâni de aplicații practice (o luna și jumătate) și “Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie polisomnografie și titrare CPAP/BiPAP (M2)” (42.2) cu durata de 40 de ore de predare și 20 de săptămâni de aplicații practice (6 luni), cu durata totală de 7 luni și jumatate, sub coordonarea Responsabilului Național de Competență/ Atestat de Pregătire Complementară, Prof. Dr. Florin Mihălțan.

Cursurile se vor organiza în 2 etape (corespunzătoare fiecărui modul) și vor reprezenta bibliografia pentru examenul final, iar perioadele de aplicații practice (o lună, respectiv 5 luni) se vor desfășura în mai multe centre acreditate de Minister Sănătății (în ordine alfabetică): București, Cluj, Iași, Oradea, Timișoara (fiecare persoană înscrisă având posibiliteatea de a opta pentru un anumit centru).

Atestatul de competență/Pregătire Complementară se poate obține de la Minister doar la finalul celor 7 luni și jumătate, după promovarea unui examen, în baza unei adeverințe semnate de Prof. Dr. Florin Mihălțan. La acest examen se vor putea prezenta doar cei care au participat la ambele module, atât la cursuri, cât și la aplicațiile practice (în baza unei garanții date de îndrumătorul de stagiu din centrul pentru care se optează), și care fac efectuării și interpretării a 50 de poligrafii, 25 de polisomnografii, 20 de titrări CPAP, toate sub directa supraveghere a lectorului implicat în program.

Medicii din specialitatea medicină de familie vor putea obține Atestatul de competență/Pregătire Complementară doar pentru Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie (M1), după promovarea unui examen. Se vor putea prezenta doar medicii de familie care au participat la cursurile modulului 1, la aplicațiile practice (în baza unei garanții date de îndrumătorul de stagiu din centrul pentru care se optează) și care fac efectuării și interpretării a 50 de poligrafii, toate sub directa supraveghere a lectorului implicat în program.

Valoarea taxei pentru participarea la pregătirea din cadrul competenței va fi stabilită ulterior de către Centrul de Dezvoltare Profesională (fostul Centru de perfecționare) din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare din Domeniul Sanitar București sau de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, în funcție de unitatea prin care se va organiza programul de studii complementare. Pentru participarea la Programul de studii, medicii specialiști sau primari din specialitatea medicină de familie se vor înscrie obligatoriu la Rectoratul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Pe viitor, după absolvirea promoției de atesați/competenți în somnologie, se va organiza un nou examen pentru selecția celor care vor constitui o nouă generație de candidați la obținerea compenței/atestatului.

Locurile vor fi limitate și vor avea prioritate cei care au participat la cursurile organizate până la acel moment și care sunt implicați în aceasta activitate în mod curent. Examenele de intrare în competență vor avea loc cu regularitate, după fiecare absolvire de promoție, atâta vreme cât numărul celor interesați va fi mai mare decat numărul de locuri.

În conformitatea cu prevederile legislative, numărul de locuri este stabilit în funcție de capacitatea centrelor de pregătire de a prelua cursanți, capacitate dependentă de numărul total de lectori, de dotarea laboratoarelor și de posibilitatea acestora de a asigura o pregătire cu durata de 7 luni și jumătate.