SRP.RO

Tuberculoza

Colaboratori SRP

Despre sectiune

Scurt istoric

Inițiativa înființării acestei secțiuni a aparținut coordonatorilor tehnici județeni ai Programului Național de Tuberculoză, înițiativă ce a fost susținută de către Comitetul Director al Societății Române de Pneumologie. Astfel, în 6 octombrie 2011 (ca urmare a semnăturilor de adeziune a peste 200 de membrii SRP), secțiunea își începe activitatea, având o conducere interimară până la prima Conferință Națională din 2012

Scop

Secţiunea Tuberculoza a Societății Române de Pneumologie îşi propune să promoveze aplicarea în ţara noastră a celor mai moderne mijloace de diagnostic şi tratament folosite în practica medicală a tuberculozei şi îmbunătăţirea managementului acestei boli cu beneficii asupra populaţiei.

Obiective

La înființare (6 octombrie 2011) au fost stabilite următoarele obiective:

1.Obiective de cercetare

Să actualizeze datele despre clinica, diagnosticul şi tratamentul TB
Să încurajeze cercetarea şi lucrările originale în domeniul TB
Să sprijine cercetarea ştiinţifică în domeniu şi valorificarea acesteia în ţară şi străinătate.
Să promoveze aducerea şi aplicarea în Romania a celor mai moderne mijloace de diagnostic şi tratament TB
Să sprijine logistica şi informatizarea reţelei implicate în controlul TB

2.Obiective didactice (cursuri / instruire practica)

Să creeze o platformă de e-learning pentru cursuri la distanţă pentru specialişti pneumologi, în domeniul TB, privind reactualizarea cunoştintelor în domeniu
Să creeze un news-letter pentru accesul facil la informaţii de ultimă oră despre TB
Să sprijine aplicarea practică a PNCT şi a acţiunilor în domeniul prevenirii şi controlului
Să stimuleze, să sprijine şi să organizeze schimburile profesional-ştiinţifice de informaţii şi de experienţa membrilor sai cu parteneri din ţară şi străinatate.
Să organizeze manifestări ştiinţifice periodice proprii şi în colaborare cu alte organizaţii medicale ştiinţifice naţionale sau internaţionale.

3.Obiective privind colaborarea cu alte organizaţii

a) Să colaboreze cu forurile internaţionale de profil precum şi cu societăţile medicale din ţară şi străinatate.
b) Să colaboreze cu grupurile de lucru din cadrul Societăţii Române de Pneumologie şi ale altor societăţi, din ţară şi din străinătate.
c) Să stimuleze crearea de parteneriate cu organizaţii ale societăţii civile interesate a coopera în acest domeniu, cu ONG-uri, asociaţii de pacienţi (în mod special cu Asociaţia Pacienţilor de TB din România), ale căror obiective le includem în cadrul obiectivelor secţiunii de tuberculoză:
- Consolidarea parteneriatului medic-pacient, garant al încrederii şi succesului terapeutic;
- Implementarea unor strategii comune de responsabilizare şi mobilizare socială în rândul populaţiei generale, precum şi a celor afectaţi (ACSM & IEK);
- Cooperarea în cadrul grupurilor de suport între egali privind creşterea aderenţei şi complianţei la tratament;
- Susţinerea demersurilor de identificare şi implementare a soluţiilor diagnostice şi terapeutice aplicabile în situaţia României, precum şi accesul către proiecte şi granturi de cercetare, cu impact nemijlocit asupra pacienţilor TB şi MDR-TB;
- Cooperare în activităţi de e-learning şi skills labs, inclusiv Expert Patients Program (EPP) - European Lung Fundation
- Oportunităţi IMI (Innovative Medicine Initiative) - asociaţii de pacienţi în consorţii (mediul academic, profesionisti, farma) pentru creşterea gradului de eligibilitate în proiecte (ex: "New strategies in TB tratment", 3rd call for projects)

Pe viitor ne propunem:

  • asigurarea unei legături permanente și active cu departamentul de cercetare din cadrul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei
  • participarea la dezvoltarea și implementarea de politici pentru controlul tuberculozei în România
  • dezvoltarea unui ghid național de management a cazului de TB, care să reflecte recomandările actualizate, înclusiv modelul de îngrijiri acordate