SRP.RO

Tabacologie

Colaboratori SRP

Obiective propuse pentru intervalul 2011-2015

  • Necesitatea acordării asistenţei medicale specializate fumătorilor
  • Pregatire specialiştilor în domeniu
  • Realizarea de parteneriate de colaborare cu alte specialităţi , universitaţi şi asociaţii medicale şi de pacienţi

Obiective propuse pentru intervalul 2009-2011

1.Diseminarea și implementarea ghidului GREFA în activitatea curentă a membrilor SRP și a celorlalte societăți partenere.
2.Actualizarea GREFA, cu elaborarea ediției a 2-a revizuită și adăugită, în 2010.
3.Continuarea demersurilor începute pentru introducerea noțiunilor despre renunțarea la fumat în curricula universitară și postuniversitară medicală.
4.Continuarea parteneriatelor inițiate deja cu alte societăți profesionale (SRC, SRMI, etc.) și dezvoltarea de noi colaborări în domeniul asistenței fumătorilor cu categorii profesionale încă neabordate, precum psihologi, psihiatri, oncologi, nurse, obstetricieni, medici școlari, medicina muncii, etc.
5.Organizarea de manifestări științifice și de educație medicală continuă de profil în cadrul conferințelor locale și naționale ale SRP sau ale altor societăți medicale de diverse specialități.
6.Organizarea unui simpozion de tabacologie cu participarea unor experți străini în cadrul congresului național al SRP din iunie 2010.
7.Elaborarea de materiale educative pentru pacienții fumători ( broșuri, pliante, clipuri video, DVD, etc.), pentru a fi distribuite în serviciile specializate de renunțare la fumat.


Plan de lucru

Comitetul director se va reuni semestrial.
Secțiunea va organiza conferința de Tabacologie o dată la 2 ani.
Afișarea semestrială a noutăților din activitatea secțiunii pe site-ul SRP.

Conf.dr. Antigona Trofor
Președinte- Secțiunea Tabacologie a Societății Române de Pneumologie