SRP.RO

Tabacologie

Colaboratori SRP
Sigla tabacologie

Sectiunea Tabacologie s-a înfiintat la cea de-a doua Conferinta Nationala despre Tabagism, intitulata "Sanatate sau Tutun", care a avut loc la Cluj, între 10-12 Mai 2007.

 

Repere istorice

Premizele infiintarii sectiunii de Tabacologie

Asistenta medicala acordata pacientilor fumatori a devenit o preocupare recunoscuta de curând in rândul medicilor pneumologi.

Subiectul a fost abordat teoretic cu prilejul diferitelor manifestari stiintifice în ultimele decenii iar primul eveniment din România care a configurat „epoca moderna" a acestui subdomeniu în pneumologie a avut loc în iunie 2001 la Mamaia - o dată cu Masa rotunda:"Actualitati în sevrajul tabagic. "

Din punct de vedere practic, putem vorbi însa despre o maniera coerenta de acordare a consultatiilor antifumat în tara noastra abia dupa anul 2000.

De primele traininguri de specialitate a beneficiat un mic nucleu de specialisti interesati de problematica tabagismului. Acestea au avut loc în mai 2000 la Varsovia, decembrie 2001, februarie 2002, aprilie 2003 la Bucuresti, etc.
Au fost instruiti în prima etapa medici pneumologi, psihologi, experti în sanatate publica si reprezentanti ai unor asociatii neguvernamentale.
Aceste experiente initale au abordat o tematica generala cu privire la controlul tutunului în societate, pentru ca ulterior accentul sa cada concret pe asistenta medicala a fumatorului în vederea renuntarii la fumat. Consilierea antifumat confera medicilor expertiza într-un domeniu aparte, în care cunostintele medicale se împletesc cu consilierea psihologica si cu abilitatile de comunicare.

Majoritatea cursurilor de perfectionare, a workshopurilor, etc. nu ar fi fost posibila fara entuziasmul si munca voluntara a membrilor asociatiei neguvernamentale Aer Pur România, fondata în 1994 si având ca scop protectia drepturilor nefumatorilor de a respira un aer curat. Numeroasele parteneriate dezvoltate cu Societatea Româna de Pneumologie, companiile farmaceutice, American Cancer Society, Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, European Respiratory Society au facut posibila pregatirea de specialisti români într-un domeniu aflat pâna atunci într-un con de umbra.

Cele doua momente cheie ale acestui traseu anevoios au fost:
Cursul Interactiv de Sevraj Tabagic organizat de European Respiratory Society School, la Bucuresti, în decembrie 2004- curs la care au existat si prelegeri sustinute de specialisti români: Conf.Dr. F.Mihaltan, Conf. Dr.A.Trofor si dr. Magdalena Ciobanu.
Proiectul „Renuntarea la fumat - pentru specialistii din Sanatate"- parteneri români: Aer Pur Romania si Societatea Româna de Pneumologie. Acesta din urma s-a concretizat în formarea la nivel national a unui numar de câteva zeci de medici cu competenta în consiliere pentru renuntarea la fumat.

Anul 2004 a marcat nasterea Retelei pentru Prevenirea Fumatului din România (RPFR), organism afiliat ENSP (European Network for Smoking Prevention) si rezultat din jonctiunea Asociatiei Aer Pur România, a Fundatiei Romtens (organizatie care deruleaza activitati de protectie a mediului la locul de munca) si a Societatii Române de Pneumologie. Sub patronajul RPFR se desfasoara în prezent programe complexe de creare de institutii sanitare si locuri de munca fara fumat, parteneriate în proiecte de educatie a tinerilor si de informare a publicului cu privire la expunerea pasiva la fum de tutun,etc.

În martie 2006, Societatea Româna de Pneumologie împreuna cu Clinica Pneumologica Iasi si Reteaua pentru Prevenirea Fumatului din România au organizat la Iasi prima Conferinta Nationala dedicata problematicii tabagismului: „Tutunul sau Sanatatea" din România. Au fost prezenti pneumologi, cardiologi, medici de medicina generala, specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog si reprezentanti ai unor organisme neguvernamentale. Conferinta a constituit o premiera în tara noastra, fiind prima care a reunit organizatii si societati stiintifice din medii diferite, al caror numitor comun l-a constituit promovarea unei atitudini sanatoase, împotriva fumatului.Totodata, prezenta celor 10 invitati straini din partea unor organizatii de prestigiu ca OMS, Uniunea Internationala Contra Cancerului, European Rspiratory Society, Societatea Daneza de Cancer, etc. a constituit o reusita a organizatorilor. Si tot atunci s-a ajuns la concluzia necesitatii constituirii unui grup de lucru in Societatea Româna de Pneumologie. pentru probleme specifice patologiei induse de consumul de tutun.
În fine, mai 2007 a prilejuit cea de-a doua Conferinta Nationala intitulata „Sanatate sau Tutun", organizata de Societatea Româna de Pneumologie în colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie " Iuliu Hatieganu" din Cluj, coordonator Prof. Dr. Monica Pop, eveniment care a marcat si constituirea Sectiunii de Tabacologie a Societatii Române de Pneumologie. Pe langa acest deziderat asteptat de grupul de lucru pentru tabagism, Conferinta de la Cluj a mai adus contributii valoroase în ceea ce priveste participarea cu subiecte de actualitate si implicarea unor experti din toate specialitatile medicale pe care consumul de tutun le afectează ca factor de risc în patologie.
Consensul realizat de aceasta manifestare, girul mediului universitar care a gazduit intalnirea si conferinta de presa cu anuntarea Programului National de Control al Tutunului de catre Ministrul Sanatatii, care a fost alaturi de organizatorii clujeni, au reprezentat atuurile celei de-a doua Conferinte Nationale dedicate Tabagismului.

Sectiunea de Tabacologie in perioada mai 2007-iunie 2009

În acord cu obiectivele propuse inițial și ținând cont de dinamica evenimentelor in domeniu, activitatea secțiunii a fost dedicată prioritar în direcția elaborării primului ghid românesc de acordare a asistenței de specialitate în vederea renunțării la fumat. Ca structură profesională care concentrează o valoroasă expertiză în domeniu, secțiunea de tabacologie a creat un nucleu de lucru care a analizat imperativele instruirii personalului din sănătate abilitat să asiste fumători și a parcurs în acest sens etapele și cerințele impuse de organismele în vigoare. Aceste demersuri s-au concretizat în cele 3 materiale educative, publicate în 2008:
GREFA, ghid de renuntare la fumat și asistență de specialitate a fumătorului ( destinat specialiștilor din cabinetele de renunțare la fumat)
Noțiuni elementare de tabacologie ( supliment introductiv al ghidului GREFA, menit să asigure un bagaj elementar de cunoștințe în domeniu, util celor care nu au absolvit noțiuni bazice în cursul pregătirii universitare)
Ghidul GREFA de buzunar ( material prescurtat dedicat asistenței primare, în principal medicilor de familie și acelor profesioniști în sănătate implicați în sfatul minimal antifumat).
Aceste volume sunt accesibile tuturor celor interesați și direct, de pe site-ul Societății Române de Pneumologie.

Un punct forte al acestei etape îl constituie fără îndoială și inițierea unor parteneriate durabile, prilejuite de apariția ghidului, cu alte societăți profesionale, cooptate ca și colaboratori sau revizori ai acestei prime ediții. Printre acestea: Societatea Română de Cardiologie (SRC), Societatea Română de Medicină Internă (SRMI), Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică, Societatea Medicilor de Familie București-Ilfov, și nu în ultimul rând ghidul a obținut girul valoros al Colegiului Medicilor din România. Două dintre aceste societăți, SRC și SRMI au postat materialele și pe site-urile lor, tocmai spre o mai largă accesibilitate pentru membrii afiliați.

În același spirit, al deschiderii spre colaborare cu alte specialități și categorii profesionale implicate în managementul dependenței nicotinice, în 2008 s-au pus bazele unor colaborări interdisciplinare cu : medicii dentiști ( primul workshop de profil „Implementarea metodelor de renunțare la fumat în medicina dentară"-U.M.F. "Gr.T.Popa" Iași, 13-15 martie 2008) și cu medicii cardiologi ( primul simpozion comun pneumologi & cardiologi, dedicat renuntării la fumat în cadrul celui de-al 47-lea Congres national de cardiologie, Sinaia, 19-22.sept 2008). Parteneriatul cu membrii SRC a fost cel mai fructuos, prin conturarea unor linii de interes comun în cadrul unui viitor program național de prevenție cardiovasculară, unde renunțarea la fumat va ocupa o poziție importantă.

Ca o constantă a preocupărilor membrilor secțiunii, tot în scopul îmbunătățirii abilităților de acordare a consultațiilor în vederea renunțării la fumat, a fost elaborat în 2008 și un DVD de training pentru cei doritori a se antrena în domeniu, material educativ care conține informații generale despre procesul sevrării fumatului și consultații live filmate în serviciile de renunțare la fumat din centrul universitar Iași.

În perioada 25-27 iunie 2009, a avut loc la Iași cea de-a III-a Conferinta Naționala de Tabacologie, cu participare internațională, organizată sub patronajul Societății Române de Pneumologie, a Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa" din Iași și a Spitalului Clinic de Pneumologie Iași. Intitulată Abordarea multidisciplinară a dependenței nicotinice, manifestarea a creat standarde noi de calitate științifică și profesională, prin participarea unor invitați străini de notorietate ( Prof. Karl Fagertsrom și Prof.Serena Tonstad - experți în terapia dependenței nicotinice, Prof.Benoit Nemery - expert in medicina ocupațională și patologia cauzată de poluarea mediului, Florence Berteletti Kemp - director al Smokefree Partnership ), dar și prin reunirea tuturor forțelor și resurselor românești de profil. Alături de medici și psihologi care acordă consultații în programele naționale de renunțare la fumat, la Iași au fost prezente cadre didactice din toate centrele universitare cu tradiție, experți guvernamentali si ai asociațiilor civile în controlul tutunului, medici din diverse specialități, interesați de problematica enunțată. S-a prezentat experiența originală românească acumulată în prevenirea și tratarea consumului cronic de tutun, s-au dezbătut probleme de strategie a programelor naționale și s-au conturat linii viitoare ale preocupărilor de interes imediat pentru a crea o rețea coerentă și durabilă de specialiști în tratarea dependenței de tutun.