SRP.RO

Societatea Romana de Pneumologie

logo

Pneumoauditorium

Biblioteca audio: "Noutati in pneumologie"
Cele mai noi stiri, comentarii si date din domeniul pneumologiei internaţionale
img

Profesioniștii din domeniul sănătății din organizațiile membre ale Inițiativei 2035-Prima Generație Fără Tutun a României denunță o altă încercare de interferență a industriei tutunului în adoptarea politicilor de sănătate publică prin folosirea de organizații-paravan

Descarca...
Facebook
Twitter PNEUMOLOGIA

Grupuri de lucru - REABILITAREA RESPIRATORIE


Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi

Spitalul Clinic de Recuperare

Clinica a VI-a Medicală - Medicină Internă şi Recuperare Medicală

Str. Pantelimon Halipa, nr. 14, IAŞI, ROMÂNIA

Tel.: (+40) 232 266044, (+40) 232 254250 - int. 156, 157. Fax: (+40) 232 252030

Nr. 56 / 09.06.2006

 

 

 

 

CĂTRE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE

 

Prin prezenta vă rugăm să sprijiniţi iniţiativa noastră de înfiinţare în cadrul Societăţii Române de Pneumologie a unui Grup de Lucru pe Probleme de Recuperare Respiratorie cu următoarele roluri:

- să asigure contactul între specialiştii din acest domeniu existenţi în ţară şi în străinătate;

- să ofere condiţii pentru dezbaterea aspectelor teoretice şi practice legate de aceste probleme cu semnificaţie în ţară;

- să aibă viziune şi misiune publică asumate în sensul de a conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi supravieţuirii pacienţilor cu suferinţe respiratorii cronice invalidante, cu un cost optimizat, atât pentru sistemul sanitar public, cât şi pentru pacient.

Ca argument esenţial al acestei iniţiative este faptul că în acest moment este binecunoscut şi acceptat pe plan internaţional că reabilitarea funcţiei respiratorii, a statusului psiho-social şi nutriţional, grav perturbate, ale pacienţilor cu afecţiuni respiratorii cronice ocupă un loc important în tratamentul complex al acestora.

Acestui Grup de Lucru dorim să i se alăture toţi specialiştii din ţară, care au preocupări în acest domeniu, pentru a evidenţia importanţa acestei componente a tratamentului cu rol în îmbunătăţirea calităţii vieţii, a capacităţii de efort şi a rezistenţei fizice, a funcţiei emoţionale şi a componentei sociale, a supravieţuirii şi a reducerii semnificative a costurilor prin scăderea numărului internărilor şi a consumului de medicamente în ambulatoriu.

Clinica noastră este îndreptăţită la această iniţiativă ca urmare a faptului că încă de la înfiinţarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi (anul 1978) activitatea ei a fost profilată şi orientată consecvent spre rezolvarea problemelor recuperării în domeniul medicinei interne, îndeosebi a celui respirator şi cardiac, constituindu-se o echipă multidisciplinară care a devenit operaţională în decursul timpului pe măsură ce pe plan internaţional au fost mai bine conturate elementele care fundamentează această iniţiativă (Congresele ERS, ATS şi ACCP).

În acest sens menţionăm că în clinica noastră există dotarea cu dispozitivele şi aparatura necesară realizării acestui deziderat conform standardelor internaţionale şi o echipă multidisciplinară operaţională, deja angajată în activitate, coordonată de Prof. Dr. George-Ioan Pandele (şeful clinicii), care este constituită din medici internişti şi pneumologi: Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Conf. Dr. Laura Ciobanu, Asist. Univ. Dr. Clementina Cojocaru, Prep. Univ. Dr. Sînziana Lovin; medic exploraţionist: Prof. Asc. Dr. Octavian Petrescu; Psiholog: Irina Păvăluc; Kinetoterapeuţi şi fizioterapeuţi: Mariana Rotariu, Doina Semenov, Cornelia Onofrei şi Liliana Chelariu; nutriţionist şi asistenţi medicali, responsabilul echipei fiind Conf. Dr. Paraschiva Postolache.

 

 

Această echipă asigură pacienţilor internaţi şi celor externaţi, care pot reveni de 2 - 3 ori pe săptămână în clinică, educarea acestora şi a familiei lor privind modul de manifestare al afecţiunii şi tratamentul ştiinţific al acesteia, beneficiile tratamentului medicamentos corect, al oxigenoterapiei de lungă durată şi a programului de recuperare respiratorie în spital şi la domiciliu, consilierea pentru întreruperea fumatului, kineto- şi fizioterapia adecvată fiecărui caz în parte, consilierea psihologică şi nutriţională individuală şi de grup, reorientarea ocupaţională, oferind totodată şi colaborarea cu unităţile medicale care asigură îngrijirea acestor pacienţi la domiciliu.

Cu speranţa că argumentele noastre sunt edificatoare vă mulţumim pentru susţinerea dumneavoastră pe care contăm.

Şef Clinică, Coordonator Grup de Lucru,

Prof. Dr. George-Ioan Pandele Conf. Dr. Paraschiva Postolache

 

PROCES VERBAL,

 

Încheiat astăzi, 01.06.2012, în Adunarea Generală a Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societăţii Române de Pneumologie (SRP), care s-a desfăşurat în Sala Topaz a Hotelului Piatra - Mare din Poiana Braşov, între orele 11.00 şi 11.30, în perioada Congresului SRP, la data şi orele prevăzute în programul acestuia.

La Adunare au fost prezenţi 26 medici, membri ai SRP şi ai Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie (GLRR) al SRP şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea activităţii GLRR şi 2. alegerea Coordonatorului şi Secretarului acestuia.

Adunarea Generală a fost deschisă de Conf. Univ Dr. Paraschiva Postolache - Secretar al Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP de la înfiinţarea acestuia în anul 2007, iniţiatoarea şi organizatoarea acestui GLRR la nivelul SRP, Şef Secţie Clinică Recuperare Medicală Respiratorie (SCRMR) a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, Fellow al American College of Chest Physicians (ACCP) - FCCP, Vice-Preşedinte al Consiliului Regenţilor şi Guvernatorilor Internaţionali al ACCP în Consiliul de Administraţie al Regenţilor ACCP, Membru al Comitetului de Dezvoltare şi Educaţie Globală al ACCP şi Regent Internaţional pentru România al ACCP, Conferenţiar Universitar Doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi.

În prima parte a Adunării Generale a GLRR al SRP, Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache a prezentat cum a fost înfiinţat GLRR al SRP în 2007 şi toate realizările acestuia până în prezent, în perioada 2007 - 2012, istoricul reabilitării respiratorii în România, precum şi progresele realizate în România în domeniul reabilitării respiratorii sub coordonare internaţională (ACCP, ERS) şi naţională (SRP).

Membrii GLRR prezenţi au apreciat iniţiativa înfiinţării şi organizării acestui GLRR la nivelul SRP, evocând necesitatea sa stringentă, şi au felicitat pe organizatorii numeroaselor realizări naţionale şi cu participare internaţională ale GLRR din perioada 2007 - 2012.

Aceştia au propus îmbunătăţirea şi extinderea activităţii de reabilitare respiratorie în România. Dintre propunerile făcute în cadrul Adunării Generale menţionăm:

•1. Dr. Daniela Gologanu, din Bucureşti, a propus ca kinetoterapeuţii care deja lucrează în clinicile şi spitalele de pneumologie să urmeze stagii de pregătire teoretică şi practică în domeniul reabilitării respiratorii în clinici specializate.

•2. Şef Lucrări Dr. Claudia Bâlha, din Suceava, a propus ca factorii decizionali să asigure încadrarea în clinicile şi spitalele de pneumologie din ţară a absolvenţilor actuali ai facultăţilor de balneofiziokinetoterapie, care au în programa analitică şi reabilitarea respiratorie, şi care îşi pot aprofunda cunoştinţele prin studii de masterat organizate în centrele universitare din ţară sau/şi străinătate după sistemul Bolognia.

•3. Conf. Univ. Dr. Mimi-Floarea Niţu, din Craiova, a propus:

- înfiinţarea în toate clinicile universitare şi spitalele cu secţii de pneumologie şi pneumoftiziologie a unor departamente de reabilitare respiratorie dotate cu personal specializat şi echipamente specifice şi

- precizarea condiţiilor minime de dotare şi angajare cu personal specializat a unui departament de reabilitare respiratorie.

4. Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, din Iaşi, a răspuns propunerii doamnei Dr. Daniela Gologanu de susţinere a pregătirii kinetoterapeuţilor în Centrul Universitar Iaşi, la Spitalul Clinic de Recuperare, în SCRMR a cărei activitate o coordonează ca şef de Secţie Clinică, unde există dotarea corespunzătoare cu personal specializat şi echipamente adecvate acestei activităţi de reabilitare respiratorie după standarde internaţionale şi a propus:

- legalizarea şi obligativitatea includerii programului recuperator în tratamentul standard al pacientului cu afecţiuni respiratorii conform ghidurilor internaţionale;

- introducerea reabilitării respiratorii în programa analitică a studenţilor de la toate facultăţile de medicină din ţară şi în tematica de pregătire a medicilor rezidenţi indiferent de specialitatea medicală sau chirurgicală;

- obţinerea de atestat în reabilitare respiratorie;

- realizarea de proiecte naţionale, cu participare internaţională, în domeniul reabilitării respiratorii;

- organizarea de parteneriate cu alte instituţii de profil din străinătate;

- participarea membrilor GLRR la manifestările ştiintifice de profil din ţară şi străinătate;

- promovarea activităţii de reabilitare respiratorie şi a beneficiilor acesteia;

- organizarea de cursuri de simulare şi teoretice în acest domeniu cu/fără participare internaţională pentru medici specialişti şi rezidenţi pneumologi, exploraţionişti, de familie, etc., balneofiziokinetoterapeuti, asistenţi medicali, psihologi, asistenţi sociali, nutriţionişti, studenţi, etc.;

- organizarea de întâlniri cu pacienţii cu afecţiuni respiratorii, fumători sau nefumători;

- creşterea numărului de membri ai GLRR al SRP, intensificarea activităţii acestuia şi transformarea lui în secţiune a SRP.

În cea de a doua parte a Adunării Generale a GLRR al SRP, de alegeri:

•- Conf. Univ. Dr. Mimi-Floarea Niţu, din Craiova, a propus-o pentru funcţia de Coordonator al GLRR al SRP pe Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, din Iaşi, care a avut iniţiativa înfiinţării acestui Grup de Lucru la nivelul SRP în anul 2007 şi care are o activitate meritorie şi de neegalat în domeniul reabilitării respiratorii propriu-zise, a managementului şi a promovării acesteia de peste 30 de ani, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Domnia sa coordonează şi activitatea de reabilitare respiratorie din cadrul Secţiei Clinice de Recuperare Medicală Respiratorie din Spitalul Clinic de Recuperare din Iaşi ca şef de Secţie Clinică, a medicilor rezidenţi din toate specialităţile care se pregătesc în Centrul Universitar Iaşi şi a studenţilor şi masteranzilor de la Facultatea de Balneofiziokinetoterapie a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi. Activitatea Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache a mai fost evidenţiată şi de Conf. Univ. Dr. Doina Todea din Cluj-Napoca şi de Asist. Univ. Dr. Oana-Claudia Deleanu din Bucureşti.

Acceptarea funcţiei de către Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache a fost supusă la vot şi din cei 26 membri prezenţi 25 au votat DA şi 1 membru s-a abţinut.

•- Pentru funcţia de Secretar al GLRR al SPR a fost propusă Conf. Univ. Dr. Mimi-Floarea Niţu din Craiova, de către Asist. Univ. Dr. Oana-Claudia Deleanu din Bucureşti, care a acceptat propunerea. Activitatea sa a mai fost caracterizată şi de Conf. Univ. Dr. Doina Todea şi Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, toate evidenţiindu-i capacităţile profesionale şi organizatorice, de mediere şi relaţionale, precum şi de formare a generaţiei tinere în domeniul pneumologiei şi îndeosebi cel al reabilitării respiratorii.

Propunerea a fost supusă la vot si din cele 26 de voturi exprimate au fost 25 DA şi o abţinere.

La prezentul proces verbal încheiat în cadrul Adunării Generale a GLRR al SRP, întrunită statutar în cadrul Congresului SRP, anexăm cele două liste care atestă prezenţa membrilor GLRR al SRP şi care conţin numele, prenumele, datele de contact şi locul lor de muncă.

 

 

CONFERINȚĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ LA IAȘI:

ACTUALITĂȚI PRIVIND REABILITAREA PULMONARĂ ȘI

VENTILAȚIA MECANICĂ LA DOMICILIU


Sub patronajul American College of Chest Physicians (ACCP) s-a desfășurat la Iași în perioada 10 - 12 mai 2012, Conferința cu participare internationala cu tema: Actualităţi privind Reabilitarea pulmonară și Ventilaţia mecanică la domiciliu și evenimentul satelit acesteia - Curs de medicina somnului, tratamente moderne aplicate în sindromul apneic în somn.

Evenimentul aflat la a doua ediție la Iași, după cel din mai 2010, și al patrulea sub patronajul ACCP organizat în România (în 2005 la Tg Mureș - Dr. Ana Popescu și în 2008 la București - Prof. Dr. Florin Mihălțan) a fost inițiat, organizat și prezidat de Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, Fellow ACCP (FCCP), Vice-președinte al Consiliului de Administratie al ACCP, Membru în Comitetul de Dezvoltare și Educație Globală al ACCP, Regent Internațional pentru România al ACCP, Președinte al Fundației „Flacăra Speranței" și Șef al Secției Clinice Recuperare Medicală Respiratorie din Spitalul Clinic de Recuperare, Iași.

Manifestarea științifică a avut caracter de unicitate, deoarece a reunit pentru prima dată specialiștii din țară și străinătate din toate domeniile care se ocupă de patologia toracelui (pneumologie, cardiologie, anestezie și terapie intensivă, pediatrie, medicină de urgență, chirurgie cardio-vasculară și toracică) și pentru ca fiecare din cele trei teme ale conferinței: Reabilitarea pulmonară, Ventilația mecanică la domiciliu și Medicina somnului a avut și câte un curs de simulare, toate bucurându-se de un mare succes.

Ceremonia de deschidere a avut loc într-un cadru deosebit la Palatul Roznovanu din Iași, iar lucrările s-au desfășurat în dulcele târg al Ieșilor, la Motelul Bucium.

Invitații de marcă ce au onorat evenimentul sunt nume de referință în medicina internațională dar și personalități marcante ale medicinii românești contemporane: Prof. Dr. David Gutterman (SUA), cardiolog renumit și fost președinte al ACCP, Prof. Dr. Suhail Raoof (SUA), reputat pneumolog și președinte în exercițiu al ACCP, Prof. Dr. Darcy Marciniuk (Canada), pneumolog și nume de referință în reabilitarea pulmonară, viitor președinte ales al ACCP, Prof. Dr. Panagiotis Behrakis (Grecia), Dr. Liana Pradan (Canada), pneumolog specializat în reabilitare pulmonară, Psih. Dr. Sharon Jankey (Canada), David Kosina (Cehia), Dan Simule (Germania), Dr. Aliona David (Republica Moldova), Prof. Dr. Florin Mihălțan (pneumologie), Prof. Dr. Grigore Tinică (chirurgie cardio-vasculară), Prof. Dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu (cardiologie), Prof. Dr. Marin Burlea (pediatrie), Conf. Dr. Ioana Grigoraș (ATI), Conf. Dr. Diana Cimpoieșu (medicina de urgență), Conf. Dr. Daniela Boișteanu (pneumologie și somnologie), Conf. Dr. Mihail Dan Cobzeanu (ORL), Conf. Dr. Mimi Nițu (pneumologie), Conf. Dr. Doina Todea (pneumologie și somnologie), Conf. Dr. Cristina Gavrilovici (pediatrie și bioetică), Conf. Dr. Paraschiva Postolache (pneumologie - reabilitare pulmonară, tabacologie), Dr. Antoniu și Ovidiu Petriș, Dr. Roxana Nemeș, Dr. Oana-Claudia Deleanu, Dr. Ștefan Dumitrache-Rujinski, Dr. Flavia Corciovă, Dr. Magdalena Ciobanu, etc.

Conferința a fost una specială și de maxim interes, atât prin implicarea activă în organizare a mai multor asociații și societăți profesionale din țară - Societatea Română de Pneumologie, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, Societatea Română de Medicină de Urgență, Societatea Română de Chirurgie Toracică și Cardiovasculară, Societatea Română de Pediatrie), cât mai ales prin faptul că s-a desfășurat sub patronajul American College of Chest Physicians, reputată organizație profesională internațională multidisciplinară, profund dedicată misiunii sale de a promova prevenția și tratamentul bolilor toracelui prin leadership, educație, cercetare și comunicare (www.chestnet.org).

Speakerii români și străini au prezentat elementele de noutate și controversele actuale privind temele abordate dar și aspectele practice, detalii despre program aflându-se pe site-ul: www.flacara-sperantei.org. Participanţii au fost încurajaţi să contribuie activ la desfășurarea simpozioanelor, workshop-urilor și la cursurile de simulare, în cadrul tuturor celor trei secțiuni: reabilitarea pulmonară, ventilația mecanică noninvazivă și medicina somnului. Prezența specialiştilor de prim rang la Iaşi a fost un pas important în compararea şi confruntarea experienţelor diferitelor centre medicale, în vederea optimizării activității curente dar și a realizării unui viitor consens de activitate în ţara noastră.

La finalul Conferinței, rămânem cu experinţa unei întâlniri internaţionale provocatoare, de înaltă ținută științifică, desfăşurată în cea mai mare parte în limba engleză, cu subiecte noi și instructive pentru toți participanții, lectorii și auditorii fiind deopotrivă câștigați prin schimbul de idei și experiențe, relațiile de colaborare realizate și proiectele viitoare naționale sub patronaj internațional.

Conf. Univ. Dr. Paraschiva Postolache, MD, PhD, FCCP

Secretar al Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP

Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie - Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

 

 

"Actualităţi privind Reabilitarea Pulmonară

şi Ventilaţia mecanică non-invazivă la domiciliu"

și

"Curs de Medicina Somnului - Program pentru Europa Centrală"

 

Întâlnirea Educaţională cu participare internaţională privind Reabilitarea pulmonară și ventilatia non-invazivă la domiciliu s-a desfășurat sub patronajul American College of Chest Physicians (ACCP) și evenimentul satelit acesteia (Cursul de medicina somnului) a fost organizat sub egida European Sleep Research Society (ESRS).

ACCP este o organizaţie profesională medicală multidisciplinară, profund dedicată misiunii sale de a promova prevenţia şi tratamentul bolilor toracelui prin leadership, educaţie, cercetare şi comunicare, care a aniversat recent 75 ani de la înfiinţare.

Prin viziunea sa de a reprezenta o resursă de vârf pentru îmbunătaţirea asistenţei de urgenţă şi a condiţiei cardio-pulmonare, datorită înaltului prestigiu ştiinţific internaţional pe care l-a caştigat, ACCP a motivat înscrierea în rândurile sale a numeroşi specialişti din mai toate ţările lumii, deşi are caracter naţional, grupul român al ACCP fiind reprezentativ.

Evenimentele științifice au fost organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Colegiul Medicilor din România, Societatea Română de Pneumologie (SRP), Spitalul Clinic de Recuperare Iași și Fundația "Flacăra Speranței", sub Înaltul Patronaj al Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta (O.S.J. Malta), alături de care au fost partenerii culturali, media și sponsorii.

"Flacăra Speranţei", coordonatorul celor două manifestări științifice, este o fundaţie cu scop educaţional şi caritabil în domeniul medical, înfiinţată la iniţiativa unor persoane care au cunoscut prin profesia lor ce înseamnă suferinţa bolnavului pulmonar, și are misiunea de a facilita organizarea unor evenimente educaţionale medicale pentru medici şi alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar, studenţi, suferinzi cardio-pulmonari, membrii familiilor lor, precum şi pentru alte persoane și organizații interesate.

Fundaţia "Flacăra Speranţei" îşi îndeplineşte misiunea educaţional-caritabilă sub Înaltul Patronaj al Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta (O.S.J. Malta) și activitatea este posibilă datorită sprijinului generos al unor societăţi comerciale, companii de produse farmaceutice şi aparatură medicală, precum şi al unor persoane particulare.

Mesajul de comunicare stiinţifică şi spirituală este susţinut de personalitatea oraşului nostru, Iaşul reprezentând unul dintre oraşele ţării cu o veche tradiţie culturală şi spirituală, bine cunoscut pentru ospitalitatea sa proverbială, iar viziunea noastră este ca atmosfera de armonie şi înţelegere umanitară în care ne desfăşurăm activitatea să fie un motiv de satisfacţie pentru toţi cei implicaţi şi să reprezinte un moment de solidaritate între profesioniştii medicali şi pacienţi, inclusiv familiile acestora, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii celor suferinzi şi a uşurării obligaţiilor care revin societăţii.

Domnul Prof. Dr. Vasile Astărăstoae, Președinte al Colegiului Medicilor din România și Rector al UMF "Gr. T. Popa" Iași afirma că: ""Actualităţi privind Reabilitarea Pulmonară şi Ventilaţia mecanică la domiciliu" se doreşte a fi mai mult decât o întâlnire cu prestanţă ştiinţifică deosebită, conferită atât de prezenţa unor nume marcante ale pneumologiei internaţionale şi naţionale, cât şi de diseminarea noutăţilor ştiinţifice şi tehnice în domeniu. Ea reprezintă o manifestare care dovedeşte interesul pentru pacient dincolo de patul de spital, acea urmărire a cazului şi monitorizare a calităţii vieţii care plasează pacientul în centrul atenţiei..."

"...Pentru a marca aşa cum se cuvine cei 150 de ani de ştiinţă şi educaţie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" a decis să se alăture Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" în organizarea acestui eveniment ştiinţific medical patronat de o recunoscută societate ştiinţifică, American College of Chest Physicians (ACCP), în spiritul legăturii strânse dintre cele două universităţi-surori", afirma domnul Prof. Dr. Vasile Işan, Rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

"Un nou curs, o nouă speranţă în acest "An al Plămânului". Organizarea acestei Întâlniri Educaţionale, a treia acţiune a ACCP în România, este pentru noi o ocazie unică de a demonstra că acest tip de întâlnire este cea mai bună modalitate de a promova noutăţile din diferitele zone ale pneumologiei moderne. Titlul acestei manifestări comune educaţionale "Actualităţi privind Reabilitarea pulmonară şi Ventilaţia mecanică la domiciliu" încearcă să acopere aspecte care privesc noile modalităţi de asistenţă în spital şi acasă a pacienţilor cu afecţiuni respiratorii", afirma domnul Prof. Dr. Florin Mihălțan, Președinte al Societății Române de Pneumologie.

Speakerii străini prezenţi, împreună cu cei români, au abordat ultimele noutăţi şi aspectele practice privind temele anunţate, participanţii fiind încurajaţi să contribuie activ în cadrul workshop-urilor, sesiunilor de comunicări şi de discuţii, existând oportunitatea de a afla ultimele noutăţi în domeniu, fapt care a asigurat un caştig professional, în ciuda intervalului scurt de timp disponibil.

Gazda manifestărilor, "dulcele târg al Ieşilor", a întâmpinat cu drag, cu parfumul de mai al florilor de tei ai Copoului și cu muzica lui de suflet.

Conf. Dr. Paraschiva Postolache - UMF "Gr. T. Popa" Iași

Șef Secția Clinică Recuperare Medicală-Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Secretar al Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP

Fellow și Regent Internațional pentru România al ACCP

Președinte al Comitetului de Organizare și al Fundației "Flacăra Speranței"

 

 

Reabilitarea pulmonară - subiect de dezbatere şi în ţara noastră

American College of Chest Physicians s-a implicat în organizarea la Iaşi, în zilele de 20-22 mai ac, a unei manifestări internaţionale pe teme de reabilitare pulmonară (RP) şi ventilaţie mecanică la domiciliu, subiecte relativ noi în ţara noastră, cu experienţă limitată, aflate în continuă perfecţionare. Întâlnirea a fost onorată de participarea a doi oaspeţi italieni, Prof. Dr. Nicolino Ambrosino de la Universitatea din Pisa și Dna Dr Katia Foglio din Gussano.

Abordarea generală a subiectului s-a făcut în prima zi a întâlnirii de către colegi români, startul discuţiilor dându-l o prezentare a bronhopenumopatiei obstructive cronice (BPOC) ca boală sistemică (Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Iaşi), apoi s-a vorbit despre istoricul reabilitării pulmonare, enumerându-se pionierii care au gândit că exerciţiul este obligatoriu în tratamentul unui bolnav pulmonar cronic, până atunci ţinut departe de orice activitate fizică (Șef Lucrări Dr. Oana-Cristina Arghir, Constanţa), pentru ca spre finalul primului calup de prezentări să se prezinte dovezile şi recomandările ghidurilor actuale care reglementează activitatea de RP (Conf. Dr. Laura Ciobanu, Iaşi), precum şi testarea de efort ca important element premergător iniţierii unui program de RP (Asist. Dr. Clementina Cojocaru, Iaşi).

Tot în prima zi s-a vorbit şi despre impactul RP asupra calităţii vieţii, precum şi despre chestionarele cele mai uzitate în evaluarea acestui aspect important al existenţei noastre, adesea ignorat (Dr. Ana-Maria Mantea, Iaşi). Dat fiind timpul scurt rămas la dispoziţie, s-a vorbit pe scurt despre metodologia de includere într-un program de RP (Dr. Vasile Cepoi, Iaşi), componentele programului de RP (Conf. Dr. Paraschiva Postolache) şi evaluarea rezultatelor unui program de RP (Dr. Clementina Cojocaru), aspecte practice care vor necesita mai multă atenţie într-o întâlnire viitoare pe aceeaşi temă. Lucrarea prezentată de Șef Lucrări Dr Cristina Grigorescu, chirug toracic din Iaşi, despre RP şi tratamentul chirurgical în emfizemul bulos la pacienţi fără deficit de α1-antitripsină a fost plină de provocări şi evoluţii neaşteptate ale bolnavilor, ceea ce a făcut ca prezentarea să fie mult apreciată de către colegii din sală.

Ziua de 21 mai a adus materiale interesante despre prevenirea exacerbărilor la bolnavii stabili cu BPOC (Conf. Dr. Bogdan Grigoriu, Iaşi), conceptul de remodelare generală în timpul programului de RP (Şef Lucrări Dr. Claudia Bîlha, Suceava), alături de două frumoase punctări despre RP şi fumat, precum şi despre mituri şi realităţi în managementul BPOC din secolul 21 (Prof. Dr. Florin Mihălţan, Bucureşti). După-amiaza întâlnirii a adus bucuria cunoaşterii oaspeţilor italieni şi a muncii lor, exprimată în sute de pacienţi reabilitaţi de-a lungul timpului şi numeroase materiale publicate în numeroase reviste ISI din lume. Profesorul Ambrosino a prezentat bazele fiziologice ale RP, în timp ce Dr Katia Foglio a pregătit un material din care s-au desprins rezultatele clinice ale unui program de RP.

Dimineaţa întâlnirii din 22 mai a început cu lucrarea Dnei Dr. Katia Foglio despre clearance-ul căilor aeriene la pacienţii cu boli neuromusculare, prezentându-se apoi un ghid de renunţare la fumat, foarte util programelor de RP (Conf. Dr. Antigona Trofor, Iaşi), precum şi evaluarea funcţiei pulmonare într-un centru de RP (Dr. Diana Ioniţă, Bucureşti). Consilierea psihologică a bolnavului pulmonar cronic a stârnit discuţii vibrante despre implicarea psihicului uman într-o boală cronică şi rolul lui în procesul lent şi îndelungat de ameliorare şi/sau menţinere sub control (Psiholog Bogdana Bursuc, București). Dr. Diana Ioniţă a prezentat experienţa de RP într-un centru din Bucureşti, iar Iaşul, prin specialistele kinetoterapeute de la Spitalul Clinic de Recuperare, a montat un scurt filmul cu imagini culese din sala de gimnastică în timpul desfăşurării programului de RP.

Atragerea de specialişti de prim rang la Iaşi a fost un pas important în compararea şi confruntare experienţelor diferitelor centre, lipsind la acest moment un consens de activitate în ţara noastră. La baza redactării unui astfel de material sunt chemaţi să stea specialiştii formaţi în străinătate, acolo unde experienţa în domeniu străbate timpul înapoi până la sfârşitul secolului 19, şi unde programele s-au construit şi şlefuit progresiv, în funcţie de bazele fiziopatologice ale efortului fizic la bolnavii pulmonari cronici şi de rezultate, ajustând permanent pentru a fi eficace clinic și eficient.

Rămânem cu experinţa unei întâlniri internaţionale provocatoare, desfăşurate în mare parte în limba engleză, cu un subiect nou şi captivant pentru cei mai mulţi dintre participanţi şi cu satisfacţia descoperirii că măsuri modeste financiar pot aduce ameliorări importante şi durabile.

Conf. Dr. Laura Ciobanu - UMF "Gr. T. Popa" Iași

Secția Clinică Recuperare Medicală-Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Membru al Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP

 

Curs satelit de "Medicina Somnului - Program pentru Europa Centrală"

desfășurat la Iaşi, în perioada 20-22 Mai 2010, sub patronajul ESRS.

La această manifestare au participat prestigioși specialiști în pneumologie, reabilitare cardio-respiratorie, chirurgie toracică și medicină de urgență, atât din țară, cât și din străinătate.

În cadrul cursului au fost trecute în revistă "Tulburările din timpul somnului", "Abordarea clinică a pacienților cu Sindrom de Apnee în Somn de tip obstructiv"(SASO), cât și "Opțiunile terapeutice pentru SASO". De asemenea, au fost furnizate informații pretioase despre abordarea mai mult sau mai putin diferită a acestei patologii în țările din Uniunea Europeană. Astfel, participanții au aflat modul în care sunt organizate și funcționează Serviciile și Departamentele de Medicina Somnului, cât și implicațiile financiare ale diagnosticării și tratamentului acestor afecțiuni. Experiența românească în domeniu a fost prezentată de reputați specialiști, adevarați "pionieri" în domeniu, și aici amintim pe Prof. Dr. Florin Mihălțan, Prof. Dr. Traian Mihăescu, Conf. Dr. Daniela Boișteanu, Șef Lucrări Dr. Dan Ștefan Mihăicuță, Conf. Dr. Doina Todea, din Germania fiind prezent Marc Krueger.

Pe parcursul a două zile, cursanții și-au însușit noțiuni teoretice, dar au beneficiat și de sesiuni practice privind funcționarea laboratorului de somn: pregătirea poligrafului și a pacientului, montarea senzorilor, inițializarea poligrafului, descărcarea datelor din poligraf, validarea și interpretarea unei poligrafii cardiorespiratorii de somn, cât și inițierea tratamentului prin ventilația cu presiune pozitivă continuă admistrată în sistem automat (APAP).

Participarea în număr mare a cursanților (medici specialiști și rezidenți pneumologi) ne-a onorat și ne-a demonstrat interesul crescând față de această patologie mai puțin cunoscută lumii medicale din țară.

În concluzie, "Întâlnirea educațională de la Iași"s- a dovedit a fi un succes atât pentru organizatori, cât și pentru participanți, prin calitatea informațiilor științifice prezentate și sesiunile practice organizate, astfel încât să se poată asigura un management de succes al afecțiunilor respiratorii cronice.

Dr.Monica Ion, Spitalul Clinic de Pneumologie Iași-Secția a III-a

Raport al Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societatii Române de Pneumologie

În zilele 29-31 martie 2007 au avut loc la Iaşi "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare", manifestare care se află la a V-a ediţie şi care s-a ţinut într-un splendid edificiu modern, care este Centrul de Conferinţe "Providenţa". Conferinţa s-a bucurat de sprijinul Spitalului de Recuperare din Iaşi şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T Popa", fiind validată prin credite EMC de către Colegiul Medicilor.

Cu această ocazie, în zilele de 29 şi 30 martie s-au desfăşurat lucrările a două cursuri şi a unei sesiuni de conferinţe având ca teme: „Actualităţi în recuperarea respiratorie" şi „Implicarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi în Proiectul European: Spitale Fără Fumat", responsabilă de organizarea acestora fiind Conf. Dr. Paraschiva Postolache.În acest fel D-na Conf.Paraschiva Postolache s-a situat pe linia continuării unor activităţi deja tradiţionale pe care le-a impulsionat pe plan local cum a fost şi iniţierea în 2005 a afilierii spitalului , în care lucrează in calitate şi de consilier antifumat ,la un proiect naţional coordonat de Aer Pur, Romtens şi Societatea Română de Pneumologie încă din 2003.

În cadrul cursului s-au evidenţiat scopurile proiectului şi ce presupune implicarea unui spital în realizarea unui mediu sănătos la locul de activitate, care reprezintă şi unul dintre criteriile de acreditare ale spitalelor (Dr. Cristina Dobre, managerul spitalului şi Dr. Ioana Munteanu), şi realizările din perioada 2005 - 2007 la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi în cadrul acestui proiect (Conf. Dr. Paraschiva Postolache), consecinţele fumatului activ şi pasiv şi modul de consiliere al fumătorilor pentru renunţarea la fumat (exemplul Centrului din Timişoara, Prof. Dr. Voicu Tudorache şi Dr. Monica Marc).

Conferinţa a oferit prilejul întâlnirii diferiţilor specialişti din întreaga ţară, interesaţi în domeniul recuperării respiratorii, domeniu desemnat ca fiind "medicina a treia" . De ce ? Se ştie actualmente că nu se poate concepe un tratament modern şi standardizat al maladiilor cronice care înafară de prevenţie (momentul prim) şi tratamentul cauzal convenţional (momentul secund), să nu fie completat de o intervenţie de reabilitare (momentul al treilea). Este desigur un domeniu exigent, fascinant şi extrem de complex, impunând colaborarea sincronă a specialiştilor din arii terapeutice variate: pneumologi, internişti, kinetoterapeuţi, psihologi, nutriţionişti, etc. Fiind o activitate la început de drum, Societatea Română de Pneumologie (SRP) a luat în 2006 iniţiativa de a forma şi un grup de lucru pe această problematică.Organizarea manifestării de la Iaşi de către D-na Conf. Postolache Paraschiva a constituit o bună ocazie pentru dezvoltarea acestei iniţiative. Împreună cu prof. Voicu Tudorache (U.M.F. „Victor Babeş" Timişoara) coordonatorul acestei întâlniri , D-na Conf . Paraschiva Postolache (U.M.F. „Gr. T. Popa" Iaşi), în calitate de secretară a acestui grup au organizat cu acest prilej la Iaşi şi prima întâlnire a Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie, prilej care oferit ocazia constituirii comitetului lărgit de acţiune şi precizării direcţiilor de viitor pentru dezvoltarea reabilitării respiratorii în ţara noastră după standardele internaţionale.

Tot în prima zi a conferinţei s-au ţinut cursuri postuniversitare privind actualităţile din cadrul recuperării respiratorii, în care au fost abordate teme extrem de diverse, precum: tratamentul pacienţilor cu BPOC - standarde actuale (George Pandele), nutriţie şi BPOC (Traian Mihăescu), poziţia actuală a ATS/ERS privind reabilitarea pulmonară în BPOC (Paraschiva Postolache), metode de determinare a disfuncţiei musculare în BPOC (Voicu Tudorache), testarea cardio-pulmonară la efort (Ovidiu Fira-Mlădinescu), evaluarea psihologică a bolnavului respirator cronic (Irina Păvăluc), kinetoterapia respiratorie: principii, metode, aspecte practice ( cu înregistrare video) (Mariana Rotariu), chestionare standardizate privind calitatea vieţii (SGQL şi Juniper - AQLQ) (Octavian Petrescu şi Sânziana Lovin). Importanţa cursurilor a mai derivat şi din perspectiva integrativă care au oferit-o dr. Ana Brânzilă, în Recuperarea cardiopulmonară în sistemul de îngrijire medicală la domiciliu, şi dr. Alina Miron, în Recuperarea respiratorie şi medicul de familie. A urmat şi o "vizită de lucru" la clinica medicală din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi (şef Prof. Dr. George-Ioan Pandele), unde există dotarea corespunzătoare, iar o echipă multidisciplinară formată din Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Prof.asc. Dr. Octavian Petrescu, As. Dr. Clementina Cojocaru, Prep. Dr. Sînziana Lovin, Prep. Dr. Maura Felea, Psiholog Irina Păvăluc, Kinetoterapeuţi: Mariana Rotariu, Doina Semenov, Cornelia Onofrei, Liliana Chelariu, nutriţionişti şi asistenţi medicali desfăşoară în prezent o activitate de calitate în domeniul reabilitării respiratorii, în conformitate cu standardele internaţionale. Etapele programului de reabilitare respiratorie au fost detaliate în paralel de către echipele coordonate de Prof. Dr. Voicu Tudorache (U.M.F. „Victor Babeş" Timişoara) şi Conf. Dr. Paraschiva Postolache (U.M.F. „Gr. T. Popa" Iaşi).

A doua zi a conferinţei a fost ocupată cu diferite comunicări consacrate atât recuperării respiratorii, cât şi comunicării experienţei care s-a înregistrat deja în diferite locuri din ţară (Iaşi - Paraschiva Postolache, Bucureşti - Ioana Munteanu, Timişoara - Monica Marc) în cadrul Proiectului European "Spitale fără fumat". În cadrul cursului s-au evidenţiat scopurile proiectului şi ce presupune implicarea unui spital în realizarea unui mediu sănătos la locul de activitate, care reprezintă şi unul dintre criteriile de acreditare ale spitalelor precum şi realizările înregistrate în perioada 2005 - 2007 la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi ,în cadrul acestui proiect. Manifestările dedicate reabilitării respiratorii din cadrul conferinţei „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi" s-au bucurat de participarea unui număr important de colegi din ţară (Timişoara, Bucureşti, Târgu-Mureş, Suceava, Bacău, Vaslui, Botoşani), care au apreciat înalta ţinută ştiinţifică şi organizatorică a conferinţei, animată de dezbateri ample.

La conferinţă, cât şi la o emisiune radiofonică, din partea American College of Chest Physicians (ACCP) a participat Dr. Ana Popescu de la Târgu-Mureş, Regent ACCP pentru România, care a transmis salutul acestei prestigioase societăţi americane şi a subliniat sprijinul de care a beneficiat din partea membrilor şi a celor doi guvernatori ACCP pentru România (Conf. Dr. Florin-Dumitru Mihălţan, Bucureşti, şi Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Iaşi) în reprezentarea ţării noastre la nivelul acestui organism internaţional în ceea ce priveşte activitatea din domeniul pneumologic desfăşurată la noi.

Tot în această zi a avut loc şi prima întâlnire cu constituirea Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societăţii Române de Pneumologie.

În constituirea Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al SRP s-a ţinut cont de mai multe criterii, principalele fiind: (1) să existe participanţi din cât mai multe arii terapeutice (obligatoriu pneumologi, internişti, kinetoterapeuţi, psihologi); (2) să fie reprezentate cât mai omogen diversele zone ale ţării (evident cele care s-au arătat interesate şi şi-au trimis reprezentanţi); (3) fiind desfăşurată sub auspiciile SRP, vor prevala numeric pneumologii; (4) cei cu drept la decizii sunt numai cei care vor fi în acelaşi timp şi membrii cotizanţi la SRP; (5) organizarea funcţionării acestui grup va fi sincronă şi paralelă cu prevederile generale prevăzute în statutul SRP.

Compoziţia Grupului de lucru ales cu ocazia primei întâlniri de la Iaşi este următoarea: - Coordonator: Prof. Dr. Voicu Tudorache (Timişoara);

- Secretar: Conf. Dr. Paraschiva Postolache (Iaşi, internist, pneumolog, farmacolog clinic);

- Membri:

- Iaşi: Conf. Dr. Laura Ciobanu (internist, pneumolog), Prep. Dr. Sînziana Lovin (internist), Irina Păvăluc (psiholog), Mariana Rotariu (kinetoterapeut), Asist. Dr. Mitrofan Elena (pneumolog), Dr. Sandu Mihaela (pneumolog);

- Timişoara: Şef Lucrări Dr. Ovidiu Fira-Mlădinescu (internist şi exploraţionist), As. Dr. Cristian Oancea (pneumolog), Claudiu Avram (fiziokinetoterapeut);

- Bucureşti: Prof. Dr. Miron Bogdan, Dr. Diana Ioniţă (exploraţionist), Dr. Daniela Gologan (pneumolog);

- Vicepreşedinte de onoare: Prof. Dr. George-Ioan Pandele.

Deşi s-a dorit o implicare a mai multor centre universitare, nu au putut fi reprezentate decât centrele care au avut specialişti prezenţi la conferinţă. Rămânem deschişi propunerilor şi/sau sugestiilor venite din partea oricăror persoane care manifestă un interes în acest domeniu.

Propuneri de activităţi: cursuri, elaborarea unui ghid, carte, simpozioane, etc

Coordonator al Grupului de lucru de Reabilitare Respiratorie,

Prof. Dr. Voicu Tudorache

U.M.F. „Victor Babeş" Timişoara

Secretar,

Conf. Dr. Paraschiva Postolache

U.M.F. „Gr. T. Popa" şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Aprilie 2007